Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Schengen-viisumi - Suomen suurlähetystö, Kuala Lumpur : Palvelut : Viisumi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kuala Lumpur

Puh. +60-3-4257 7746
S-posti: inquiries.kul@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Huom! Viisumihakemuksen jättämistä varten tulee varata etukäteen aika suurlähetystöstä.

Schengen-viisumi

Viisumilla tarkoitetaan maahantulolupaa, joka myönnetään lyhytaikaista ja tilapäistä vierailua varten (enintään 90 vrk 6 kuukauden sisällä). Schengen- alueeseen kuuluvat EU-maista Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro sekä lisäksi Norja ja Islanti. Toisen Schengen- maan myöntämä viisumi on voimassa myös Suomessa.

Jos matka suuntautuu useisiin Schengen- maihin, tulee viisumia hakea matkan pääkohteen edustustosta.  Jos kaikki vierailukohteet ovat samanarvoisia, haetaan viisumia sen maan edustustosta, johon saavutaan ensimmäisenä.

Myönnetystä viisumista huolimatta maahantuloedellytykset arvioidaan  maahantulotarkastuksen yhteydessä.

Malesian kansalaiset voivat voimassa olevalla passillaan oleskella Suomessa viisumivapaasti 90 vuorokautta kuuden kuukauden ajanjakson sisällä. Rajaviranomaisille on pyydettäessä voitava esittää todisteet paluusta Malesiaan ja tarvittavista varoista Suomessa oleskeluun.

Sähköisesti täytettävä Schengen- viisumin hakemuskaavake  on saatavissa oheisesta linkista pdf-muodossa.  Hakemuslomake täytetään netissä, tulostetaan paperille ja toimitetaan edustustoon valokuvan, passin  ja tarvittavien liitteiden kanssa.  Hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti eikä sitä voi lähettää sähköpostitse tai faksaamalla. Hakemuskaavakkeen saa tarvittaessa myös edustustosta. Viisumihakemuksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.

Viisumihakemukseen tarvitaan:

 • täytetty hakemuskaavake
 • voimassaoleva passi (vähintään 3 kuukautta matkan päättymisestä)
 • yksi värillinen passivalokuva (korkeintaan 6 kk vanha, suoraan edestäpäin otettu, kuvan korkeus 47 mm, leveys 35mm, päälaen ja leuankärjen väli kuvassa 32-36mm, värikuvan taustan tulee olla vaalea)
 • mahdollinen Suomesta saatu kutsu
 • selvitys majoituksesta, esim. hotellivaraus
 • matkavakuutus, jonka voimassaolo kattaa viisumin voimassaolon ja alueellisesti koko Schengen-alueen. Vakuutuksen korvaussumman tulee olla vähintään 30 000 euroa ja vakuutuksen tulee kattaa äkillisestä sairastumisesta ja tapaturmista aiheutuneet kustannukset (ml. potilaan kotiinkuljetus) sekä kotiuttamiskustannukset kuolemantapauksen sattuessa. 

 • meno-paluu lentovaraus. Vahvistetut lentoliput on esitettävä myönteistä viisumipäätöstä noudattaessa
 • tarvittavat varat Suomessa oleskeluun, mm. 6 kuukauden oikeaksi todistettu pankkitiliote
 • käsittelymaksu ( kts. palveluhinnasto) tulee maksaa suurlähetystön pankkitilille etukäteen ja maksutosite tulee esittää hakemusta jätettäessä. Maksun viitteeksi tulee merkitä hakijan etu- ja sukunimi.
 • Suurlähetystön pankkitilitiedot:

  Bank: Maybank

  Beneficiary name: Embassy of Finland

  Account No: 514422353772

 • Alkuperäiset asiakirjat on esitettävä edustustossa ja mukaan tulee liittää valokopiot kaikista hakemuksen yhteydessä esitettävistä asiakirjoista ml. kopiot kaikista passin sivuista, joilla on merkintöjä.

Suurlähetystö voi pyytää tarpeen mukaan muitakin lisäselvityksiä toimitettavaksi hakemuksen yhteyteen. Viisumipäätöksestä ei voi valittaa eikä maksua palauteta vaikka päätös olisi kielteinen.

Euroopan unionin kansalaisten aviopuolisot ja lapset eivät maksa viisumimaksua. Hakijan tulee todistaa perhesuhde.

Muutoksenhaku viisumiasioissa

Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä edustustolta. Oikaisuvaatimusohjeet annetaan yhdessä päätöksen kanssa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viisumihakemusta koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi.

Suomen edustuston oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen viisumiasiassa saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus koskee 1.4.2016 ja sen jälkeen tehtyjä oikaisuvaatimuspäätöksiä. Valitusosoitus annetaan yhdessä oikaisuvaatimuspäätöksen kanssa. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle edustustolle, joka toimittaa valitusasiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa.

EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta koskevissa viisumiasioissa hakijalla on valitusoikeus hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä.

Tarkemmat ohjeet: pdfOikaisuvaatimusohje

Kielteinen päätös voi johtua siitä, että viisumin hakemista käsitelleessä kohdassa mainitut edellytykset eivät täyty. Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavat seikat:

 • hakijalla ei ole hyväksyttyä, voimassaolevaa matkustusasiakirjaa
 • hakijalla ei ole esittää asiakirjoja, joilla osoittaa oleskelun tarkoitus ja edellytykset
 • hakijalla ei ole toimeentuloon riittäviä varoja
 • hakijan aikomuksesta poistua jäsenvaltion alueelta ennen viisumin voimassaoloajan päättymistä ei ole voitu varmistua

Hakija saattaa myös olla maahantulokiellossa Suomeen tai johonkin toiseen Schengen-valtioon tai hänen katsotaan vaarantavan jonkin jäsenvaltionyleistä järjestystä, kansallista turvallisuutta tai kansainvälisiä suhteita.

Viisumivapaat ja viisumivelvolliset maat Suomeen.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 13.2.2018


© Suomen suurlähetystö, Kuala Lumpur | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot