Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein kysyttyä - Suomen suurlähetystö, Kuala Lumpur : Palvelut : Usein kysyttyä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kuala Lumpur

Puh. +60-3-4257 7746
S-posti: inquiries.kul@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysyttyä

Ajokortti

Suomalaista ajokorttia haetaan kotipaikkakunnan paikallispoliisilta Suomesta.

Malesialaiseen ajokorttiin liittyvissä kysymyksissä tietoja antaa Malesian liikenneministeriö:
Ministry of Transport, Road Transport Department (Putrajaya JPJ)
Pejabat JPJ Bahagian Lesen Memandu
Aras 3, Block D 4 Parcel D, 62620 Putrajaya.
Puh. +60-3-8886 6400
Fax. +60-3-8886 9645

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Asevelvollisuuslain §1:n määrittämä asevelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun kun hän täyttää 60 vuotta.

Kaikki asevelvollisuusasiat hoidetaan puolustusvoimien aluetoimistoissa. Ulkomailla asuvan kutsuntavelvollisen tulee lähettää kutsuntapaperinsa joko suoraan aluetoimistoon tai asiakirjat voidaan toimittaa myös Suomen suurlähetystön kautta.

Naisille varusmiespalvelus on vapaaehtoinen.

Lisätietoja asevelvollisuuden suorittamisesta löytyy Suomen Puolustusvoimien kotisivuilta. Suomen edustustot avustavat myös asevelvollisuusasioissa.

Auto

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon tilapäinen turistikäyttö Suomessa on sallittua enintään kuuden kuukauden ajan vuoden sisällä. Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt eivät saa käyttää ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa ilman ulkomailla pysyvästi asuvan omistajan mukanaoloa.

Muuttoautojen maahantuonnista lisätietoja löytyy Tullin kotisivuilta.

Avioliitto

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat on selvitettävä vihkijältä. Malesiassa  siviilivihkimiseen liittyviä asioita voi tiedustella Malesian kansallisesta rekisteritoimistosta.

Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Todistuksen saa viimeisen kotikunnan maistraatista/ seurakunnasta. Jotta todistus voidaan esittää Malesian viranomaisille, se tulee laillistaa eli varmennuttaa ensin Suomen ulkoasiainministeriössä ja tämän jälkeen Malesian suurlähetystössä Helsingissä.

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä kyseissä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti.

Jotta avioliittotieto voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee henkilön toimittaa alkuperäinen virallisesti laillistettu avioliittotodistus tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös laillistetusta todistuksesta Suomen edustustoon  tai sen voi lähettää Suomeen viimeisen kotikunnan maistraatille.

Mikäli todistus on esim. bahasan kielinen, liitteeksi tarvitaan myös virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös asiakirjasta joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (suurlähetystö ei tee käännöksiä). Malesian ulkoministeriön tulee varmentaa sekä vihkitodistuksen myöntäjän että kielenkääntäjän allekirjoitukset ja leimaukset ennen kuin asiakirja voidaan varmentaa Suomen suurlähetystössä.

pdfIlmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta -lomake (PDF)

Suomen kirkon vihkimisoikeudet ulkomailla

Suomen ulkoasiainministeriö:
Konsuliasioiden yksikkö/Kansalaispalvelut
Postiosoite: Ulkoasiainministeriö, KPA-20/Laillistukset, PL 423, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Merikasarminkatu 5 D, 00160 Helsinki 
Asiakaspalvelu: puh. +358-9-160 05
Sähköposti: kpa-20@formin.fi
Legalisoinnit: klo 9 – 12

Malesian suurlähetystö:
World Trade Center Helsinki
Office 603-606, Aleksanterinkatu 17
00100 Helsinki
Puh. +358-10-320 2030
Fax: +358-10-320 2041
Sähköposti: malhsinki@kln.gov.my

Malesian ulkoministeriö:
Ministry of Foreign Affairs of Malaysia
Wisma Putra
No 1 Jalan Wisma Putra
Precint 2
62602 Putrajaya
Malaysia
Puh. +60-3-8887 4000
Fax. +60-3-8889 1717, 60-3-8889 2816
http://www.kln.gov.my

Malesian kansallinen rekisteritoimisto:
Registrar of Marriages
National Registration Department
5th Floor Bangunan Persekutuan
Jalan Sultan, 46200 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
Puh. : +60-3-7955 1255
Fax : +60-3-7955 1608
E-mail : pro@jpn.gov.my

Eläimet

Tuonti Suomeen

Tietoa lemmikkieläinten maahantuonnista saa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Henkilökortti

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa. Henkilökortti on voimassa 5 vuotta ja sitä voi käyttää passin sijasta kaikissa EU-maissa, Sveitsissä, Liechtensteinissa, San Marinossa ja Pohjoismaissa.

Henkilötiedustelut

Suomessa asuvan henkilön osoitetta tulee tiedustella ao. henkilö asuinpaikkakunnan maistraatista tai seurakunnasta. Maistraattien yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.maistraatti.fi. Mikäli henkilön asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, asiaa voi tiedustella Helsingin maistraatista, puh. +358-(0)71 87 30 191, faksi +358(0)71 87 31 191, s-posti: kirjaamo.helsinki@maistraatti.fi.

Suomen väestörekisterikeskuksen maksulliset palvelunumerot Suomesta soitettaessa:

  • virkatodistustilaukset 0100 4395,

  • osoitepalvelu 0600 01000,

  • sukuselvitykset 0108 09898

Ulkomailla asuvien henkilöiden osalta osoitetiedustelut tulee lähettää kirjallisesti Suomen ulkoasiainministeriön konsuliasioiden yksikköön (KPA-19),  PL 176, 00023 Valtioneuvosto. Puh. +358 9 16001..

Laillistaminen/legalisointi

Jotta ulkomailla (paitsi Pohjoismaat) laadittu ulkomaan viranomaisen antama asiakirja saisi tarkoitetun oikeusvaikutuksensa Suomessa, on asiakirja laillistettava (legalisoitava).

Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeusturvaan liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan se, että todistuksen antajalla on oikeus antomaassa maan lakien mukaan tällaisen todistuksen antamiseen ja että se on annettu oikeansisältöisenä ja on pätevä asiakirja antomaassa. Esimerkiksi vihkitodistuksessa on tärkeää, että vihkijänä toimineella henkilöllä on oikeus maansa lakien mukaan vihkiä.

Laillistaminen tehdään kahdella eri tavalla riippuen siitä, onko kyseinen maa allekirjoittanut Haagin yleissopimuksen vuodelta 1961 vai ei. Haagin sopimukseen liittyneistä maista toimitettu asiakirja laillistetaan ns. Apostille-todistuksella (leima tai paperinen todistus).

Malesia ei ole liittynyt Haagin yleissopimukseen, joten Malesian viranomaisten antamat todistukset laillistetaan siten, että ne ensin varmennutetaan Malesian ulkoministeriössä (Wisma Putra) ja tämän jälkeen Suomen suurlähetystössä.

Jotta suomalainen asiakirja vastaavasti voidaan esittää Malesiassa, se on ensin varmennettava Suomen ulkoasiainministeriössä ja tämän jälkeen Malesian suurlähetystössä Helsingissä. Suomen suurlähetystöt ulkomailla voivat vahvistaa Suomen viranomaisten myöntämiä asiakirjoja ainoastaan poikkeustapauksissa.

Muutto Suomeen

Työministeriö on julkaissut oppaan "Tietoa Suomeen muuttajalle", joka löytyy Työministeriön verkkosivuilta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tietoa maahanmuuttajille suunnatuista palveluista Suomessa löytyy Infopankin verkkosivuilta. 

Notaariasiat

Suomen ulkomaan edustustoissa voidaan suorittaa tiettyjä julkisen notaarin tehtäviä

Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa:

  • allekirjoituksen oikeaksi todistaminen; henkilöllisyystodistus esitettävä

  • jäljennöksen oikeaksi todistaminen asiakirjasta; alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä

  • todistuksen antaminen esitetyn asiakirjan sisällöstä

  • elossaolotodistuksen antaminen; henkilöllisyystodistus esitettävä

  • asiakirjan laillistaminen

Julkisen notaarin tehtävistä ulkomailla perittävä toimitusmaksu on 30 euroa/vahvistus. Maksua ei peritä sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemiseen tarvittavasta todistuksesta (esim. eläke tai opintotuki).

Notaariasioiden käsittelyaika edustustossa on kolme (3) työpäivää.

Lisäksi edustustoilla on mahdollisuus suorittaa muuhun lainsäädäntöön liittyviä tehtäviä kuten isyyden tunnustamisen vastaanottaminen ja kiinteistökaupan vahvistaminen.

Rahalähetykset

Malesiassa ollessaan voi pyytää omaistaan tai tuttavaansa tekemään rahalähetyksen esim. Western Unionin, Forexin tai Moneygramin välityksellä.

Lisätietoja

Tulli

Katso lisätietoa Tullin verkkosivuilta.

Suomen Tullin tietopalvelu (esim. Suomesta viennin rajoitukset)
Tullin neuvonta, puh. +358 20 394 00.

Verotus

Verotusasioista ja Suomessa maksuun pannun veron maksumenettelystä (esim. perintövero) löytyy tietoja Suomen verohallinnon sivuilta www.vero.fi.

Väestörekisteri

Väestötietojärjestelmä on valtakunnallinen atk-rekisteri, jossa on perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista. Väestötietojärjestelmää ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja maistraatit. Tietojen rekisteröinti perustuu kansalaisten ja viranomaisten lakisääteisiin ilmoituksiin.

Kun Suomen kansalainen asuu ulkomailla, säilyvät hänen henkilö- ja asumistietonsa Suomessa ajantasaisina vain, jos hän itse huolehtii tietojensa ilmoittamisesta Suomeen. Henkilö voi tehdä ilmoituksen joko viimeisen kotikuntansa maistraattiin tai lähimpään Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaassaan. Ilmoitettavia tietoja ovat muun muassa tiedot avioliitosta, avioerosta, lasten syntymästä ja asuinosoitteesta.

Väestörekisteri-ilmoituksiin liitetään alkuperäinen laillistettu asiakirja tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös laillistetusta asiakirjasta. Mikäli todistus on esim. bahasan kielinen, liitteeksi tarvitaan myös virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös asiakirjasta joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Malesian ulkoministeriön tulee varmentaa sekä asiakirjan myöntäjän että kielenkääntäjän allekirjoitukset ja leimaukset ennen kuin asiakirja voidaan varmentaa Suomen suurlähetystössä.

Lisätietoja: Väestörekisterikeskus

© Suomen suurlähetystö, Kuala Lumpur | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot